پنس خیاطی (یک جعبه۱۰۰عددی)

2,000,000ریال

پنس خیاطی 

تعداد در جعبه  ۱۰۰ عدد می باشد

قیمت هر عدد برابر است با :۲۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

پنس خیاطی 

تعداد در جعبه  ۱۰۰ عدد می باشد

قیمت هر عدد برابر است با :۲۰۰۰۰ریال