پونز طلائی (یک کارتن۱۰۰جعبه ای)

5,600,000ریال

پونز طلائی 

تعداد در هر کارتن  ۱۰۰ جعبه و درهر جعبه ۱۰قوطی ۳۰ عددی پونز می باشد = جمعا ۱۰۰۰ عدد قوطی ۳۰ عددی

قیمت هر جعبه ۱۰ عددی  برابر است با : ۵۶۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

پونز طلائی 

در هر کارتن  ۱۰۰ جعبه و درهر جعبه ۱۰قوطی ۳۰ عددی پونز می باشد = جمعا ۱۰۰۰ عدد قوطی ۳۰ عددی

قیمت هر جعبه ۱۰ عددی  برابر است با : ۵۶۰۰۰ریال