دکمه ریلی سفید (یک کارتن۲۴حلقه ای)

15,600,000ریال 15,240,000ریال

دکمه ریلی سفید تک

تعداد در هر کارتن ۲۴حلقه ۵۰ یاردی می باشد

رنگ سفید

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با :  ۶۳۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

دکمه ریلی  سفید تک 

تعداد در هر کارتن ۲۴حلقه ۵۰ یاردی می باشد

 رنگ سفید

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۳۵۰۰۰ریال