کش۲سانت{۱٫۸}سفیدومشکی جور(ده حلقه)

1,400,000ریال

کش  ۱٫۸ سانت سفید و مشکی جور

۲۵ یارد

۱٫۸ کامل

خارجی

رنگ مشکی  ۵ حلقه + رنگ سفید ۵ حلقه +جمعا ۱۰ حلقه

قیمت هرحلقه برابر است با :۱۴۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

کش ۱٫۸ سانت  سفید و مشکی جور

۲۵ یارد

۱٫۸ سانتی متر

خارجی

رنگ مشکی  ۵حلقه + رنگ سفید ۵ حلقه +جمعا ۱۰ حلقه

قیمت هرحلقه یاردی برابر است با : ۱۴۰۰۰۰  ریال