کش۲سانت{۱٫۸}سفیدومشکی جور(یک کارتن۹۰حلقه ای)

12,150,000ریال

کش  ۲ سانت {۱٫۸ سانت} سفید و مشکی جور

۲۵ یارد

خارجی

رنگ سفید: ۴۵ حلقه +رنگ مشکی ۴۵ حلقه

تعداد در هر کارتن ۹۰ حلقه می باشد

قیمت هرحلقه ۲۵ یاردی برابر است با : ۱۳۵۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

کش  ۲ سانت {۱٫۸ سانت} سفید و مشکی جور

۲۵ یارد

خارجی

رنگ سفید: ۴۵ حلقه +رنگ مشکی ۴۵ حلقه

تعداد در هر کارتن ۹۰ حلقه می باشد

قیمت هرحلقه ۲۵ یاردی برابر است با : ۱۳۵۰۰۰  ریال