گیره پرده پلاستیکی صمصام (ده جعبه)

460,000ریال

گیره پرده  تمام پلاستیکی صمصام 

تعداد ۱۰ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد گیره پرده  می باشد = جمعا ۱۰۰۰عدد

ایرانی

قیمت هر جعبه برابر است با : ۴۶۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

گیره پرده  تمام پلاستیکی صمصام 

تعداد ۱۰ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد گیره پرده  می باشد = جمعا ۱۰۰۰عدد

ایرانی

قیمت هر جعبه برابر است با : ۴۶۰۰۰  ریال